Όροι Συμμετοχής στο Brainfactory

Τελευταία ενημέρωση: 5 Σεπτεμβρίου, 2019

Kαλωσορίσατε στους Όρους και Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Brainfactory. Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και επηρεάζει τα νομικά σας δικαιώματα, οπότε παρακαλούμε να το διαβάσετε προσεκτικά, όπως και την Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου και τους άλλους όρους που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο.

Εισαγωγή

Η συμφωνία σας μαζί μας περιλαμβάνει τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις χρήσης («Όροι»), την Πολιτική απορρήτου, και την Πολιτική για Cookies. (Οι Όροι χρήσης, η Πολιτική απορρήτου, η Πολιτική για τα Cookies και οποιοιδήποτε πρόσθετοι όροι με τους οποίους συμφωνείτε, αναφέρονται συλλήβδην ως οι «Συμφωνίες».)

Εάν θέλετε να ελέγξετε τους όρους των Συμφωνιών, η ισχύουσα εκδοχή των Συμφωνιών βρίσκεται στον ιστότοπο του Brainfactory. Αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις Συμφωνίες, αποδέχεστε αυτές τις Συμφωνίες και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτές. Εάν δεν συμφωνείτε με τις Συμφωνίες (ή δεν μπορείτε να συμμορφωθείτε με αυτές), τότε δεν μπορείτε να συμμετάσχετε στο Brainfactory.

Αλλαγές στις Συμφωνίες

Περιστασιακά μπορεί, κατά την κρίση μας, να κάνουμε αλλαγές στις Συμφωνίες. Όταν κάνουμε σημαντικές αλλαγές στις Συμφωνίες, θα σας παρέχουμε εμφανή γνωστοποίηση όπως αρμόζει στις περιστάσεις, π.χ. με εμφανή γνωστοποίηση μέσω email. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε οποιαδήποτε τέτοια γνωστοποίηση προσεκτικά. Εάν δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε να συμμετέχετε στο Brainfactory σύμφωνα με τη νέα έκδοση των Συμφωνιών, μπορείτε να καταγγείλετε τις Συμφωνίες, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω του hi@brainfactory.education.

Πληροφορίες πληρωμής

Μπορείτε να πληρώσετε μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε μια δόση όλο το ποσό, ή αν επιθυμείτε τιμολόγιο επικοινωνήσετε μαζί μας στο hi@brainfactory.education.

Πολιτική ακύρωσης συμμετοχής

Η συμμετοχή θεωρείται έγκυρη με την πληρωμή της. Εάν ακυρώσετε την συμμετοχή σας πριν την έναρξη του προγράμματος θα σας επιστραφεί όλο το ποσό των διδάκτρων. Εάν ακυρώσετε την συμμετοχή σας αφού ξεκινήσει το πρόγραμμα, τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

H εγγραφή σας, η δήλωση των στοιχείων σας και η πληρωμή της συμμετοχής για το Brainfactory γίνονται στο Σύλλογο Νεανικής Επιχειρηματικότητας.

Πολιτική ακύρωσης συμμετοχής

Ο Σύλλογος Νεανικής Επιχειρηματικότητας συλλέγει και κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων, που οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν στην αίτηση εγγραφής για τη συμμετοχή τους στο ανωτέρω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με σκοπό την άρτια διεξαγωγή του προγράμματος (τιμολόγηση, μαθητολόγιο, κλπ.), την έκδοση πιστοποιητικού παρακολούθησης και την εξυπηρέτηση αιτημάτων των ιδίων ή των εργοδοτών τους που χρηματοδοτούν την συμμετοχή τους στην εκπαίδευση.

Τα δεδομένα που ζητάμε θα τηρούνται από το Σύλλογο Νεανικής Επιχειρηματικότητας σε ηλεκτρονικό και/ ή φυσικό αρχείο και θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Ο Σύλλογος Νεανικής Επιχειρηματικότητας θα διατηρεί τα δεδομένα για 5 χρόνια μετά τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος εφόσον δεν προκύψει εν τω μεταξύ νέα εγγραφή.

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρεί ο Σύλλογος Νεανικής Επιχειρηματικότητας, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης ή ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας με την αποστολή αίτησης στο Σύλλογο Νεανικής Επιχειρηματικότητας (Αμερικής 8 – 106 80 Αθήνα ή στο email: hi@brainfactory.education).

Για οποιαδήποτε περαιτέρω απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Εκπρόσωπο του Συλλόγου Νεανικής Επιχειρηματικότητας: Ε: hi@brainfactory.education